Репетиторы и образование
 
Стоимость Не важно
Район города Не важно

Услуги репетитора в Днепре

Репетиторы и обучение в Днепре – 50 результатов

Бесплатное Мобильное приложение UkrMarket

Обычные объявления

Центр розвитку «Діалог» запрошує учнів 10 класів на 2-річні курси підготовки до ЗНО з усіх предметів: українська мова та література, англійська мова, історія України, математика, фізика, хімія, географія, біологія. Заняття проходять в міні-групах по 4-8 учнів, парах або індивідуально в дружній атмосфері. Учбовим планом передбачено 72 годин на рік (по 2години на тиждень) протягом 10 та 11 класу. Заняття мають формат ЗНО, що допомогає найкраще підготуватися до незалежного оцінювання і подолатистрес перед тестуванням. Ми надаємо нашим учнямзнання і впевненність в собі! Забезпечуємо всіма необхідними навчальними матеріалами. Наші класи розташовані на правому і лівому берегах Дніпра. Чекаємо на Вас за найближчими адресами:

90 грн.

Услуги репетитора

29.07.2021

Підготовка дітей 5-6 років до школи. Висококваліфіковані викладачі Центру розвитку «ДІАЛОГ» проводять заняття з дітьми дошкільного віку. Цілі занять: розвивати пізнавальні інтереси, виховувати стійку увагу, спостережливість, формувати інтерес до навчальної діяльності і бажання вчитися в школі; формування навичок навчальної діяльності: уважно слухати педагога, діяти за запропонованим ним плану, а також самим планувати свої дії, самостійно виконувати поставлену розумову задачу, правильно оцінювати результати своєї діяльності. Заняття проводяться 2 рази на тиждень в групі 6 осіб в будні або вихіднідні. Зарахування на навчання проводиться після первинної консультації і діагностування дитини. Супроводження дитячого психолога та логопеда.

90 грн.

Дошкольное

29.07.2021

Підготовка до ЗНО з географії

Підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання з географії. Курс підготовки з географії веде вчитель-методист з багаторічним досвідом роботи. Запрошуємо до навчання учнів 9-х, 11-х класів та випускників попередніх років. Заняття відбуваються в групах (4-6 осіб) або індивідуально.Зовнішнє незалежне оцінювання з географіїскладають школярі, що бажають вступати на дуже різноманітні факультети - економічний, географічний, геологічний, туристичний і таке інше. Наша навчальна програма укладається відповідно до програм, що затверджуються Українським центром оцінювання якості освіти. Підготовка до ЗНО у нашому центрі дозволить абітурієнту за короткий проміжок часу оволодіти якомога більшою кількістю питань, а саме: навчитися застосовувати географічні знання та набуті вміння для аналізу природних, суспільних і господарських процесів, подій, явищ; навчитися виконувати тренувальні вправи у тестовій формі, а отже отримати практичні навички складання тесту; сформувати комплексне, просторове, соціально орієнтоване уявлення про Землю на основі краєзнавчого, регіонального та планетарного підходів; розвинути географічне мислення. Особлива увага приділятиметься практичному використанню набутих знань – слухачі завжди отримують домашнє завдання та постійно працюють з географічними картами. Практикується постійний контроль у вигляді різнорівневих тестів у форматі ЗНО та контрольних, що допомагає закріпленню пройденого матеріалу. В кінці курсу проводиться випускне тестування, за результатами якого видається внутрішній сертифікат нашого Центру.

90 грн.

Другие предметы

29.07.2021

Услуги детского психолога

Центр развития «ДИАЛОГ» предлагает услуги детского психолога. Психологическая диагностика ребёнка включает выявление: особенностей развития познавательных способностей; готовности к школьному обучению; проблем ребенка и помощь в их разрешении, снятие эмоционального напряжения, развитие мелкой моторики, воображения, речи с помощью песочной терапии. Предлагаем семейное и индивидуальное консультирование в таких случаях: проблемы воспитания детей , адаптация к дошкольному учреждению, развитие навыков общения; проблемы школьного обучения; взаимоотношения в семье, личностные проблемы.

300 грн.

Cеминары / тренинги

29.07.2021

Підготовка до ЗНО з англійської мови в Центрі розвитку «ДІАЛОГ». Маючи великий досвід роботи по підготовці абітурієнтів до ЗНО, ми можемо упевнено сказати, що для середньостатистичного учня підготовка до ЗНО без сторонньої допомоги майже неможлива. Ми розробили авторський курс підготовки до ЗНО з англійської мови, який дасть змогу абітурієнтам вивчити та вдосконалити іноземну мову легко, цікаво та якісно підготуватися до ЗНО. Ми залучили виключно висококваліфікованих викладачів із великим науково-педагогічним стажем, котрі володіють міжнародними мовними сертифікатами та пройшли відповідні тренінги. Ми використовуємо сучасні та захоплюючі комунікативні методи викладання, практикуємо ретельний підбір учбового матеріалу, інтерактивні заняття із використанням мультимедійних засобів, розробку індивідуальних навчальних планів та програм, доповнення занять переглядом відеофільмів іноземною мовою. Наш курс побудований з належною увагою щодо оволодівання усіма мовними навиками (усним мовленням, читанням, письмом, слуханням). Проводимо вступні, випускні та пробні тестування протягом всього курсу.

100 грн.

Английский язык

29.07.2021

Підготовка до ЗНО з хімії

Центр розвитку «ДІАЛОГ» допоможуть абітурієнтам підготуватися до ЗНО, ліквідувати прогалини та систематизувати знання з хімії, отримані в школі. Заняття проводять кваліфіковані викладачі. На заняттях по хімії учні поступово набувають навичок тестування; зрозуміють особливості формулювання тестових завдань різних форматів; навчаться оптимально розподіляти час на виконання завдань тесту, отримають рекомендації щодо специфіки проведення та підготовки до зовнішнього оцінювання з хімії, а також рекомендації щодо джерел літератури. Учням надаються знання найважливіших законів і теорій хімії; володіння хімічною мовою, вміння користуватися назвами і символами хімічних елементів, назвами простих і складних речовин.В процесі систематизаціїзнань учні вміють складати хімічні формули і рівняння хімічних реакцій, розв'язувати розрахункові та експериментальні задачі самостійно; розуміють зв'язок між складом, будовою, фізичними і хімічними властивостями речовин, способами їх добування, галузями застосування.В процесі навчання учні вирішують багато тестових завдань згідно з програмами ЗНО, що надаєучням упевненості в своїх знаннях.Підготовка до ЗНО з хімії в Центрі розвитку «ДІАЛОГ» — це гарантоване підвищення власного рівня знань учня, опрацювання складних для розуміння предметних тем. Наша система підготовки дозволяє учневі своєчасно здійснити моніторинг власних знань з хімії та захистити себе від несподіваних переживань при виконанні тестів ЗНО.

90 грн.

Химия

29.07.2021

Підготовка до ЗНО з Біології

Сертифікат з біології потрібен всім абітурієнтам, хто збирається стати медиком або косметологом, психологом, тренером з фітнесу, спеціалістом генної інженерії або нанотехнологій? Причому біологія для них - профільний іспит, значить готуватися до цього екзамену треба серйозно. Зазначимо, що біологія у форматі ЗНО дуже складний предмет. Починаючи підготовку до ЗНО з біології, ви зіткнетеся з великим обсягом матеріалу. Тільки основних розділів - чотири: ботаніка, зоологія, людина (анатомія і фізіологія) і загальна біологія. Підготовка з біології відрізняється від вивчення всіх інших дисциплін. Якщо фізику і математику вчать за принципом «від простого до складного», історію проходять за хронологією, то у початківців біологів є свобода вибору. Коли можна буде говорити про високі результати у вивченні біології? Лише тоді, коли учень зможе вільно говорити, використовуючи біологічну термінологію, а всі засвоєні поняття будуть систематизовані. Заняття з репетитором - це можливість за оптимальний час дізнатися багато нового, пройти абсолютно різні теми, заповнити прогалини у знаннях. Додаткові заняття полегшують підготовку до здачі ЗНО: репетитор біології допоможе швидше зорієнтуватися у величезному обсязі матеріалу, істотно заощадивши ваш час і сили. На базі Центрі розвитку «ДІАЛОГ» працюють досвічені та висококваліфіковані викладачі – вчителі середніх шкіл, ліцеїв, гімназій.

90 грн.

Биология

29.07.2021

Підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання, в Центрі розвитку «ДІАЛОГ». Українська мова та література є обов’язковим предметом для здачі у форматі ЗНО. Програма ЗНО звела ці дисципліни в один тест, що потребує поглиблення знань. Проте комплексне сприйняття цих предметів не ускладнює, а навпаки сприяє засвоєнню всього необхідно матеріалу.Тестування складається з трьох частин, і першою з них є українська мова, вивчення якої включає в себе такі основні й необхідні дляЗНОрозділи мовознавства, як фонетика, лексикологія, морфеміка, морфологія, синтаксис, стилістика та орфографія. Другою частиною є українська література, основною проблемою якої є самостійне прочитання необхідних творів у повному обсязі, їхнє розуміння й аналіз. Теорія з української мови та літератури закріплюється тренувальними вправами й, передусім, тестами, адже теорія без практики неможлива. Окрім цього, є ще й третя частинаЗНО― це твір-роздум на запропоновану тему. І саме це творче завдання вимагає комплексногознанняукраїнської мови та літератури, бо твір-роздум вимагає не лише грамотного, структурно правильного й логічно послідовного викладу думок, а й використання у вигляді прикладів на підтвердження своєї думки творів з літератури, і, в першу чергу, з української. Таким чином, ЗНО з української мови та літератури потребує від учнів багато знань, умінь і навичок, які можна здобути й удосконалити на заняттях з репетитором, адже ми намагаємось знайти індивідуальний підхід до кожного нашого клієнта. Наш Центр пропонує також репетиторство з української мови у випадках, коли учні мають прогалини у знаннях шкільної програми, коли треба допомога учням у засвоєнні окремих тем. Наші репетитори знайдуть індивідуальний підхід до кожного учня і будуть працювати згідно з навчальною програмою саме Вашої школи.

90 грн.

Украинский язык

29.07.2021

Підготовка доЗНО з фізики

Пропонує абітурієнтам допомогу у підготовці до фізики. Курс підготовки до ЗНО з фізики розрахований на учнів 10 та 11 класів, а також на випускників минулих років. Учні на уроках отримують не лише пояснення і розуміння природи фізичних явищ, але й багаж обов'язкових знань, таких як формули і визначення, формулювання законів фізики тощо. Програму та зміст цього курсу укладено у відповідності до діючих державних програм з фізики для загальноосвітніх навчальних закладів.Курс охоплює всі розділи шкільної фізики, містить всі основні фізичні поняття, закони, формули, що знадобляться для успішного складання ЗНО. Всі практичні вправи та завдання, задачі, які розв’язуються при вивченні даного курсу, підібрані з урахуванням завдань ЗНО з фізики останніх п’яти років. Значну увагу приділено саме практичному спрямуванню курсу, тобто орієнтації теоретичного матеріалу та навчальних завдань на успішне розв’язання тестових завдань ЗНО з фізики. Всі практичні вправи та завдання, задачі, які розв’язуються при вивченні даного курсу, підібрані з урахуванням завдань ЗНО з фізики останніх чотирьох років. Значну увагу приділено саме практичному спрямуванню курсу, тобто орієнтації теоретичного матеріалу та навчальних завдань на успішне розв’язання тестових завдань ЗНО з фізики. Слухачі навчаються не тільки теоретичним знанням та вмінням розв’язувати різноманітні задачі, але тренуються роботі з тестами закритого (з вибором відповіді) та відкритого (надання відповіді) типів, засвоюють необхідні практичні навички розуміння різноманітних фізичних явищ, процесів, проблемних ситуацій, які є основою при формулюванні тестових завдань. Заняття проводяться як індивідуально, так і в групах 4-5 осіб.

90 грн.

Физика

29.07.2021

1. Центр розвитку «ДІАЛОГ»: підготовка до ЗНО з історії України. Заняття проводить кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара. Має значний досвід у галузі викладання історії у вищому навчальному закладі, неодноразово підвищував свою кваліфікацію за кордоном. Автор багатьох наукових статей, методичних розробок, співавтор наукових монографій з історії. Протягом багатьох років займається підготовкою школярів до ЗНО. 2. У процесі підготовки: 3. - слухачі курсів систематизують весь навчальний матеріал з історії України або всесвітньої історії (з давніх часів до останніх подій сучасності) відповідно до вимог державної програми з підготовки до ЗНО-2013; 4. - слухачі детально ознайомляться з основни датаии, подіями, фактами, історичними особистостями; 5. - надається методичний матеріал з літературних історичних першоджерел, пам'ятників архітектурної культури та образотворчого мистецтва; 6. -детально вивчається історична карта. 7. В ході занять слухачі курсів також зможуть отримати необхідну консультацію з проблемних питань, пройти тренувальні тести, попередньо оцінити ступінь своєї підготовки.

90 грн.

История

29.07.2021

Англійський для Малечі

Центр развития «ДИАЛОГ» впервые в Днепре предлагает новое направление изучения английского языка для малышей: АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК для малышей 4-7 годика в украиноязычной среде. В English-DIALOG club убеждены, что развитие ребенка начинается с раннего детства. Ведь, обучая малыша, мы закладываем фундамент его счастливого и успешного будущего. Педагоги English-DIALOG club учли все потребности и особенности детей 4-7 лет и разработали уникальный курс, который прививает любовь к познанию нового и захватывающего мира английского языка. Ребенок усваивает материал на всех уровнях своего личного восприятия, то есть через зрение, слух, осязание и воображение, развивая также логику и мышление. Малыши изучают английский играя, напевая, танцуя и просто весело проводя время. Наш курс для детей 4-7 лет стимулирует: речевое развитие; умственную деятельность; ритмичность и музыкальность. Что Ваш малыш выучит в течение 1 курса: ·английский алфавит и цифры; ·цвета и цветы; овощи и фрукты; ·дикие и домашние животные; ·одежда и предметы в комнате; ·названия частей тела человека, и т.д. новые интересные подвижные игры; Мы обучаем будущих полиглотов!

90 грн.

Английский язык

29.07.2021

Подготовка к ЗНО позволит абитуриенту за короткий промежуток времени овладеть как можно большим количеством навыков. Ученики во время занятий учатся обрабатывать полученные знания, развивают умение анализировать, сопоставлять, логично думать, строят и анализируют графики простейших функциональных зависимостей, исследуют иx характеристики, решают уравнения, нepавенства и их системы, учатся находить на рисунках геометрические фигуры и определять иx свойства, вычислять количественные характеристики геометрических фигур (длина, величина углов, площадь, объем), решать простейшие комбинированные задачи и вычислять вероятности случайных событий. После каждого занятия ученики в обязательном порядке получают домашнее задание для полноценного усвоения и закрепления материала. Со стороны преподавателя гарантируем профессионализм, доступное и интересное изложение материала, глубокое знание специфики ЗНО.

90 грн.

Математика

29.07.2021

Репетитор 5-9 класс

Репетиторские услуги в Центре развития «ДИАЛОГ» для учеников средней школы (5-9 классы) по всем школьным предметам. Преимущества услуг репетитора в Центре развития «ДИАЛОГ»: уровень знаний ребенка становится выше; отправляясь на урок, ребёнок будет чувствовать себя более уверенно, выполнение заданий различного уровня будет даваться очень просто; дополнительные занятия проводятся по удобному графику, поэтому, их можно совмещать, например, с походами в спортивную секцию.Таким образом, репетиторство обладает множеством преимуществ. Такой вид занятий пойдет только на пользу, если педагог будет выбран правильно. Множество современных педагогов предлагают новым ученикам пробный урок, который позволяет сделать окончательное решение. Многие выбирают репетитора в зависимости от стоимости, места жительства, а также количества уроков, которые будут гарантировать получение знаний. В любом случае, выбирать вам, дорогие родители. Приходите в Центр развития «ДИАЛОГ» и узнайте более детальную информацию об организации репетиторских занятий в нашем Центре.

90 грн.

Услуги репетитора

29.07.2021

Репетитор 1-4 класс

Если вашему ребенку нелегко дается учеба в начальных классах, обращайтесь в Центр развития «ДИАЛОГ», где опытные учителя начальной школы помогут ученикам начальных и 5 классов в выполнении домашних заданий, устранении пробелов в знаниях и подготовке к предметным олимпиадам. Параллельно наши педагоги развивают память, внимание, мышление, восприятие, необходимые для успешного освоения школьных предметов. Объясняем доступно и понятно, обеспечиваем личностно-ориентированный подход к каждому ребенку. Много полезных советов, как помочь ребенку научиться решать задачи, уравнения или как отличать глухие звуки от звонких, ну и так далее. В процессе работы подбирается индивидуальный, соответственно особенностям конкретного ребёнка, путь усвоения материала, на основе собственных методических разработок. В работе используются методические пособия для подготовки к школе и для начальной школы, рекомендованные Министерством образования и науки Украины. Занятия индивидуальные и в минигруппах.

90 грн.

Другие предметы

29.07.2021

Вирішили вивчити французьку мову? Французька мова - це другий за популярністю мова після англійської для навчання. Франція знаменита якістю своїх високих технологій, і французька є важливим мовою технологій і бізнесу в світі. Центр розвитку «Діалог» пропонує вивчення французької мови для школярів, дорослих за допомогою онлайн-навчання. Переваги онлайн-навчання: 1) дозволяє вчитися звідки і коли тобі зручно! 2) економія часу на дорогу 3) вигідна вартість 4) індивідуальних підхід 5) авторська методика. Правильний, грунтовний фундамент володіння французькою мовою, що є дуже важливим фактором у майбутньому. Спеціально, розроблена методика онлайн-навчання, передбачає системну і ґрунтовну підготовку з граматики, фонетики та практики мови, прослуховування аудіо і відео матеріалів. Під час вивчення наші викладачі використовують різноманітні сучасні методологічні підходи, які допоможуть за короткий час вільно володіти французькою мовою.

100 грн.

Французский язык

29.07.2021

Підготовка до ДПА

Підготовка до ДПА з Центром розвитку «ДІАЛОГ» Наші центри займаються підготовкою до ДПА за спеціально розробленими програмами навчання, в рамках яких учні повторюють отримані в школі знання, заповнюють прогалини, пробують свої сили на попередніх тестуваннях. Педагоги Центру розвитку «ДІАЛОГ» вміють знайти індивідуальний підхід до кожної дитини, мотивувати його на отримання знань і досягнення відмінних результатів. Курси підготовки до ДПА проводяться із обов'язкових та предметів на вибір. Програма навчання в наших центрах враховує особливості складання ДПА. Підготовчі курси проводяться в кабінетах, обладнаних сучасною апаратурою, оснащених аудіо- і відеоматеріалами, програма викладається за методичними розробками, що допомагає учням легше засвоювати знання. Підготовка до ДПА включає велику кількість практичних занять, спрямованих на закріплення матеріалу, і регулярні самостійні роботи, що виявляють досягнення кожного з учнів. Особливості курсу: • Цікава форма подачі матеріалу. • Мотивація учнів до отримання нових знань і закріплення пройденого матеріалу. • Розвиток логічного мислення, здатності самостійно вибирати напрямки вирішення складних завдань. • Опрацювання всіх типів завдань, які пропонуються в рамках ДПА. • Тестування, аналогічне тому, що буде відбуватися в реальних умовах.

90 грн.

Курсы для детей

29.07.2021

Для тех, кто давно мечтал стать художником. Проводим набор детской и взрослой групп в арт-студию Ambient! А также индивидуальные занятия. • Занятия с преподавателем членом Союза художников! • Обучение портретной и пейзажной живописи, а также разным живописным стилям! • Обучение рисунку! • Рисуем портреты по фото (A4, A3, 40 x 50, 50 x 70, 60 x 80, 80 x 100)! P.s. Присылайте качественные фото. • Создаём копии картин любой сложности под заказ (отправка по Украине)! Окунитесь в мир искусства вместе с нами! Доступна возможность онлайн занятий в студии за пол цены! По всем вопросам пишите нам в Viber / Telegram. СКИДКА 10% на портрет по фото по промокоду: "UKRMARKET".

100 грн.

Курсы в сфере дизайна и рукоделия

29.07.2021

Складатимете ЗНО вже уже у цьому навчальному році? Пора розпочати підготовку. Гарантую: ваші результати з української мови підвищаться на 30%. Пропоную свою допомогу в підготовці до уроків за програмою середньої та старшої школи, а також до ДПА та ЗНО. Полегшу вивчення предмета і зроблю його максимально простим і цікавим. Я пропоную Вам інноваційний формат навчання - підготуватися зможуть УСІ: Онлайн-вебінар + супровід учителя Володію сучасними методикам навчання, матеріал пояснюю доступно. Свій предмет знаю і люблю. Шукаю цілеспрямованих учнів, аби разом дійти до мети та отримати найвищі бали. Зв'яжіться зі мною - я вам перетелефоную.

45 грн.

Украинский язык

26.07.2021

Учитель английского языка

Репетитор по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ набирает учеников для индивидуальных занятий. Подготавливает детей к ДПА/ЗНО (получаем ВЫСОКИЕ баллы). Помогает со школьной программой, решением ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ. Первое занятие - пробное, БЕСПЛАТНО! Большой опыт работы, индивидуальный подход к каждому ребенку. Уроки проводятся онлайн, для этого используем такие приложения: "Zoom", "Skype", "Webex", "Viber" и другие, в зависимости от того, какую платформу ученику будет комфортно использовать. На занятиях активно работаем с графическими рисунками, презентациями, анимацией, так как у большинства деток развито визуальное восприятие материала. Стоимость занятий 200 грн/ч Будем рады видеть Вас на своих занятиях! (Viber, What'sApp, Telegram)

200 грн.

Английский язык

24.07.2021

репетитор з біології

Надам послуги з навчання по біології для учнів 10-11 класів з підготовкою до ЗНО. Робочу програму надсилаю на електронну пошту здобувачеві освіти або батькам для ознайомлення. Пропоную укласти формальний договір про надання послуг за підписом двох сторін. Вартість заняття 120 грн. Тривалість - 1 год. 20 хв.

120 грн.

Биология

20.07.2021

Осваивать знания и проходить лекции можно не только в школе и в высших учебных заведениях. Пройти полный курс и подтянуть свои навыки в том или ином предмете или виде спорта можно с помощью репетиторов и профессиональных тренеров. Они помогут значительно повысить уровень знаний по любому предмету или добиться успехов в конкретном виде спорте.

Услуги репетиторов или тренеров в Днепре.

Каждый ученик или начинающий спортсмен в Днепре может воспользоваться доской бесплатных объявлений UkrMarket, чтобы найти квалифицированного репетитора или опытного тренера. С помощью данного ресурса можно найти профессионала, который поможет вам усовершенствовать свои навыки по:

  • иностранным языкам;
  • гуманитарным наукам;
  • техническим дисциплинам;
  • силовым единоборствам;
  • командным видам спорта.

UkrMarket – поможет повысить уровень образования и физической подготовки.

На доске бесплатных объявлений UkrMarket можно найти квалифицированного человека, который поможет подготовиться к экзаменам или спортивным соревнованиям. С помощью сайта можно сделать это в очень удобной и быстрой форме.

Репетиторы и образование – объявления Днепр.